گزارش توسعه

00139 - شنبه ۲۸ بهمن ۱۴۰۲

 • دامنه سرویس کدرز به club.‍‍ تغییر داده شد.

 • صفحه حمایت مالی بروز گردید.


00138 - جمعه ۱۵ اردیبهشت ۱۴۰۲

 • نخستین بخش از Code Challenges به کتاب افزوده شد. بخش پایه که برای حل آن نیاز به دانستن دروس ابتدایی تا یازدهم می‌باشد.


00137 - جمعه ۸ اردیبهشت ۱۴۰۲

 • دروس دوازدهم تا بیست و پنجم ویرایش و بروزرسانی گردید.


00136 - پنج‌شنبه ۷ اردیبهشت ۱۴۰۲

 • درس یازدهم ویرایش و بروزرسانی گردید.

 • [Issue #61]


00135 - چهارشنبه ۶ اردیبهشت ۱۴۰۲

 • درس دهم ویرایش و بروزرسانی گردید.

 • بخش «ساختارهای ذخیره و تبادل داده» به درس دهم اضافه شد.

 • [Issue #60]


00134 - یک‌شنبه ۳ اردیبهشت ۱۴۰۲

 • درس نهم ویرایش و بروزرسانی گردید.

 • شرح دستور match/case به درس نهم اضافه شد.

 • [Issue #59]


00133 - شنبه ۲ اردیبهشت ۱۴۰۲

 • صفحه «حمایت مالی» ایجاد گردید. [Issue #63]


00132 - شنبه ۲ اردیبهشت ۱۴۰۲

 • نام فایل «درس هفتم/بخش دوم» تغییر داده شد.

 • توضیحات نوع bytes در درس هفتم ویرایش و بهبود داده شد.

 • در درس ششم به پروژه pep8.ir یک ارجاع ایجاد گردید.


00131 - پنج‌شنبه ۳۱ فروردین ۱۴۰۲

 • درس هشتم ویرایش و بروزرسانی گردید.

 • جهت کاهش محتوا و آسانی در مطالعه، درس هشتم در قالب دو صفحه مجزا ارایه گردید.

 • شرح شی None از درس هشتم به درس ششم منتقل گردید.


00130 - جمعه ۲۵ فروردین ۱۴۰۲

 • درس هفتم ویرایش و بروزرسانی گردید.

 • جهت کاهش محتوا و آسانی در مطالعه، درس هفتم در قالب دو صفحه مجزا ارایه گردید.


00129 - پنج‌شنبه ۲۴ فروردین ۱۴۰۲

 • بنابر تذکر آقای «محمد درویشی» متن زیر از درس دهم اصلاح گردید:

  کدگذاری UTF-8 کاراکترهای یونیکد را در یک دنباله بایت با طول متغیر (۱ تا ۴ بایت) ارايه می‌دهد - پیش‌تر به اشتباه ۶ بایت ذکر شده بود.


00128 - جمعه ۱۸ فروردین ۱۴۰۲

 • آغاز بروزرسانی کتاب بر مبنای پایتون 3.11

 • دروس یکم تا ششم بروزرسانی گردید.

 • با توجه به بایگانی شدن نسخه‌های شاخه 2x زبان برنامه‌نویسی پایتون، بخش‌های مرتبط با این نسخه، از کتاب حذف خواهند شد.


00127 - پنج‌شنبه ۱۱ آذر ۱۴۰۰

 • توضیح مربوط به بخش «سیستم مدیریت بسته» از درس دوم تکمیل و بخش user-- اضافه گردید.

 • گزارش حمایت مالی بروز گردید.


00126 - جمعه ۲۷ فروردین ۱۴۰۰

 • درس بیست و پنجم با عنوان «زمان در پایتون: ماژول‌ datetime » به فهرست کتاب افزوده شد.

 • بروزرسانی: توضیحی کوتاه به بخش «property@» از درس بیست و یکم پیرامون «ایجاد Attributeهای read-only» اضافه گردید.

 • فونت قالب از «بهداد» به «وزیر» تغییر داده شد.


00125 - جمعه ۱۳ فروردین ۱۴۰۰

 • درس بیست و چهارم با عنوان «مدیریت خطا در پایتون: Warning ،raise Exception و Assertion» به فهرست کتاب افزوده شد.

 • بروزرسانی: مبحث «Context Manager و دستور with» به درس بیست و یکم اضافه گردید.

 • بروزرسانی: مبحث «مدیریت خطا و دستور with» به درس بیست و سوم اضافه گردید.

 • عنوان دروس یازدهم و شانزدهم تغییر داده شد.

 • گزارش حمایت مالی بروز گردید.


00124 - سه‌شنبه ۱۰ فروردین ۱۴۰۰

 • بروزرسانی: مبحث «روند انتشار Exception» به درس بیست و سوم اضافه گردید.

 • بروزرسانی: مبحث «کارایی (Performance)» به درس بیست و سوم اضافه گردید.


00123 - دوشنبه ۹ فروردین ۱۴۰۰

 • درس بیست و سوم با عنوان «مدیریت خطا در پایتون: Exception ،Traceback و Exception Handling» به فهرست کتاب افزوده شد.


00122 - شنبه ۷ فروردین ۱۴۰۰

 • صفحه‌ای جدید با عنوان «بهترین منابع آموزش پایتون» به فهرست کتاب اضافه گردید که در آن منابعی پیرامون آموزش زبان برنامه‌نویسی پایتون که مطالعه آن‌ها در کنار یا ادامه این کتاب می‌تواند مفید باشد، معرفی خواهند شد.


00121 - سه‌شنبه ۳ فروردین ۱۴۰۰

 • درس بیست و یکم با عنوان «شی گرایی (OOP) در پایتون: __Descriptors ،Decorator ،__slots و property@» به فهرست کتاب افزوده شد.

 • درس بیست و دوم با عنوان «شی گرایی (OOP) در پایتون: Type Hinting و دیتا کلاس (Data Class)» به فهرست کتاب افزوده شد.

 • بروزرسانی: مبحث «مقدار Hash یک شی و کاربرد آن در پایتون» به درس هفدهم اضافه گردید.

 • بروزرسانی: مبحث «Mixin» به درس هجدهم اضافه گردید.

 • نام درس شانزدهم اصلاح گردید.


00120 - جمعه ۲۹ اسفند ۱۳۹۹

 • درس بیستم با عنوان «شی گرایی (OOP) در پایتون: Encapsulation و چندریختی (Polymorphism)» به فهرست کتاب افزوده شد.

✽ سال نو مبارک ✽


00119 - چهارشنبه ۲۷ اسفند ۱۳۹۹

 • درس نوزدهم با عنوان «شی گرایی (OOP) در پایتون: متا کلاس (Metaclass) و انتزاع (Abstraction)» به فهرست کتاب افزوده شد.

 • بروزرسانی: مبحث «اشیا با قابلیت فراخوانی (Callable Objects)» به درس هفدهم اضافه گردید.

 • گزارش حمایت مالی بروز گردید.


00118 - جمعه ۲۲ اسفند ۱۳۹۹

 • درس هجدهم با عنوان «شی گرایی (OOP) در پایتون: وراثت (Inheritance) و Association» به فهرست کتاب افزوده شد.


00117 - جمعه ۱۵ اسفند ۱۳۹۹

 • درس هفدهم با عنوان «شی گرایی (OOP) در پایتون: تعریف کلاس و ایجاد شی» به فهرست کتاب افزوده شد.

 • گزارش حمایت مالی بروز گردید.


00116 - جمعه ۸ اسفند ۱۳۹۹

 • درس شانزدهم با عنوان «Regular Expression در پایتون - بخش ۲» به فهرست کتاب افزوده شد.

 • بروزرسانی: مبحث Zero-length Match به درس پانزدهم اضافه گردید.

 • گزارش حمایت مالی بروز گردید.


00115 - شنبه ۲ اسفند ۱۳۹۹

 • بروزرسانی - ویژگی پایتون 3.8: مبحث Walrus Operator به درس ششم اضافه گردید.

 • بروزرسانی - ویژگی پایتون 3.8: مبحث Positional-Only Parameters به درس دوازدهم اضافه گردید.

 • گزارش حمایت مالی بروز گردید.


00114 - جمعه ۱ اسفند ۱۳۹۹

 • درس پانزدهم با عنوان «Regular Expression در پایتون - بخش ۱» به فهرست کتاب افزوده شد.

 • گزارش حمایت مالی بروز گردید.


00113 - سه‌شنبه ۱۴ آبان ۱۳۹۸

 • درس چهاردهم با عنوان «تابع در پایتون: تابع بازگشتی و Memoization» (بخش پایانی از مفهوم تابع در پایتون) به فهرست کتاب افزوده شد.

 • نام دروس گذشته به منظور خوانایی بیشتر اصلاح گردید.


00112 - یک‌شنبه ۲۸ مهر ۱۳۹۸

 • درس سیزدهم با عنوان «تابع - بخش دوم» به فهرست کتاب افزوده شد.

 • بخش f-string به درس هفتم اضافه گردید.

 • کمی توضیح در مورد دستور return به درس دوازدهم اضافه گردید.

 • گزارش هدایای پرداخت شده بروز گردید.

 • یک خط فرمان پایتون به صفحه نخست اضافه گردید. برگرفته از وب‌سایت پایتون


00111 - چهارشنبه ۵ تیر ۱۳۹۸

صفحه گزارش هدایای پرداخت شده به منظور شفافیت مالی اضافه گردید. :))


00110 - چهارشنبه ۵ تیر ۱۳۹۸

درس دوازدهم اضافه شد. با امید اینکه بروز رسانی‌های بعدی در فاصله زمانی کمتری انجام بشه. 😉


00109 - سه‌شنبه ۲۶ اردیبهشت ۱۳۹۶

درس یازدهم کامل شد. 😉


00108 - یک‌شنبه ۲۱ آذر ۱۳۹۵

ببخشید؛ بابت تاخیر بسیار طولانی در بروزرسانی کتاب. درس یازدهم با عنوان «کتابخانه استاندارد (بخش ۱)» به فهرست کتاب افزوده شد.

 • بخش پیش‌گفتار ایجاد گردید.

 • پاراگراف‌هایی از دروس گذشته اصلاح گردید.

 • فونت قالب به «بهداد» تغییر داده شد.


00107 - جمعه ۲۰ آذر ۱۳۹۴

درس دهم با عنوان «ورودی و خروجی» به فهرست کتاب افزوده شد. 😉


00106 - دوشنبه ۲۰ مهر ۱۳۹۴

درس نهم با عنوان «دستورهای کنترلی» به فهرست کتاب افزوده شد.


00105 - شنبه ۲۸ شهریور ۱۳۹۴

درس هشتم با عنوان «انواع آماده شی - بخش دوم» به فهرست کتاب افزوده شد.


00104 - پنج‌شنبه ۲۶ شهریور ۱۳۹۴

تعدادی اشتباه نوشتاری از دروس موجود (۱-۷) اصلاح گردید. توضیح بخش عملگر NOT بیتی از درس ششم نیز به منظور درک پذیری بیشتر تغییر داده شد.


00103 - جمعه ۶ شهریور ۱۳۹۴

تعدادی اشتباه نوشتاری از درس هفتم اصلاح گردید.


00102 - چهار‌شنبه ۲۸ مرداد ۱۳۹۴

درس هفتم با عنوان «انواع آماده شی - بخش یکم» به فهرست کتاب افزوده شد.


00101 - سه‌شنبه ۲۷ مرداد ۱۳۹۴

افزودن صفحه «گزارش رویداد‌ها» - این صفحه با هدف آگاه‌ ساختن خوانندگان از تغییرات محتوا کتاب ایجاد شده است. از آنجا که این کتاب به تدریج و با فاصله زمانی کامل می‌شود؛ بنابراین امکان تغییر و اصلاح در نوشته‌های آن، چه در زمان تهیه و چه حتی پس از پایان وجود دارد و همچنین ممکن است بخشی از نوشته‌ها با تذکر یا پیشنهاد خوانندگان تغییر، اصلاح یا اضافه گردد که بر همین اساس نیاز به صفحه‌ای برای درج این تغییرات و ذکر علت یا نام افراد موثر ناگزیر می‌بود.