محیط تعاملی پایتون

در این بخش می‌توانید به تمرین پایتون بپردازید.