پایتون به پارسی

           .-=-.     .--.
     __    .'   '.    / " )
 _   .' '.   /  .-.  \   / .-'\          PYTHON
 ( \  / .-. \  /  /  \  \  / /  ^             IN PERSIAN
 \ `-` /  \ `-'  /   \  `-` /       "BATTERIES INCLUDED", ENJOY!
jgs`-.-`   '.____.'    `.____.'

این کتاب تلاشی است برای آموزش زبان برنامه‌نویسی پایتون (Python) بر پایه‌ پیاده‌سازی استاندارد آن (CPython)، به زبانی ساده و روان که بتواند برای افرادی که تاکنون پیشینه برنامه‌نویسی نداشته‌اند نیز کاربردی و مفید باشد. مطالعه این کتاب نیازی به پیش‌زمینه برنامه‌نویسی ندارد و تنها پیش‌نیاز آن علاقه خوانندگان به فن برنامه‌نویسی است.بروز شده با نسخه 3.11

شروع: فروردین ۱۳۹۴ و آخرین بروزرسانی: اردیبهشت ۱۴۰۲ [گزارش توسعه] - بروز شده با نسخه ۳.۱۱ پایتون